Frans-Arne Stylegar

fagansvarlig

Frans-Arne Stylegar har skrevet 68 artikler

Nylig aktivitet

  1. Jellhaugen: oppdatert 16. oktober 2018
  2. Steinalderen i Norge: oppdatert 19. august 2018
  3. Revheimfunnene: kommentert 19. august 2018
  4. Sumtangen: kommentert 22. mai 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Nordisk arkeologi 268

Biografi

Frans-Arne Hedlund Stylegar (f. 1969 i Moss) er cand. philol. i nordisk arkeologi fra Universitetet i Oslo. Han har vært journalist, fylkesarkeolog, fylkeskonservator og museumsdirektør, og er nå by- og arealplanlegger i Multiconsult. Stylegar driver bloggen Arkeologi i nord og er fast bidragsyter til historiespalten Kringla Heimsins i Klassekampen. Han er medlem av Internationales Sachsensymposion og av Viking Congress, samt sitter i redaksjonsrådet for Danish Journal of Archaeology. Videre har han vært redaktør for serien Black Sea Archaeology in English Translation. Som fagforfatter har Stylegar bl.a. publisert gravmaterialet fra Kaupang i Vestfold, fyrstegraven fra Flaghaug på Avaldnsnes, samt årringsdateringene av skipsgravene fra Storhaug og Grønhaug på Karmøy og vikingtidsvrakfunnet Roskilde 6 fra Danmark. Han har dessuten skrevet første bind av bokverket Østfolds historie (sammen med Ellen Anne Pedersen og Per G. Norseng), en biografi om Håkon Ladejarl og en studie om den første norske utvandringen til Amerika på 1600-tallet.