KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning

tidligere fagansvarlig

KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. kjønnsforskning: oppdatert 4. april 2014
All aktivitet

Biografi

KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning ble opprettet 1.9.1998 av Norges forskningsråd.

KILDEN er et tjenesteytende organ for norsk kjønnsforskning.

KILDEN har nasjonalt ansvar for å formidle norsk kjønnsforskning i inn- og utland.

KILDEN skal fremme dokumentasjonen av ressurser og aktiviteter innenfor norsk kjønnsforskning.

  • Nettstedet http://kilden.forskningsradet.no
  • Nyhetsbrev per e-post
  • KILDENs forskerbase
  • Tidsskrift for kjønnsforskning
  • Besvare forespørsler om kjønnsforskning i Norge
  • Oppdrag innen forskningsformidling og -dokumentasjon

KILDEN samarbeider med kjønnsforskningsmiljøene i Norge, samt norske, nordiske og europeiske enheter som driver lignende informasjons- og formidlingsarbeid.