Dag Brekke

Nylig aktivitet

  1. intinksjon: kommentert 23. september 2021
All aktivitet

Biografi

f. 1945, Oslo. Cand med (Oslo) 1971. Godkjent spesialist i samfunnsmedisin. allmennmedisin, arbeidsmedisin. Diploma of Public Health (Göteborg). Phd på en avhandling om rehabilitering av langtidssykemeldte. Tidligere leder av Møre og Romsdal Legeforening, Offentlige legers landsforening, Norsk Trygdemedisinsk Forening. Vært medlem av Den norske legeforenings sentralstyre, og tidligere nasjonal leder Nasjonalforeningen for folkehelsen. Arbeidet som allmennlege, offentlig lege, rådgiver for Rikstrygdeverket/ NAV og rehabiliteringsoverlege. Vært overlege for det norske sanitetskompani i Bosnia. Medredaktør "Samfunnsmedisin i Norge", Oslo 1992.