Olav Haverstad

Nylig aktivitet

  1. artrose: kommentert 12. august 2018
  2. latenstid: kommentert 13. mai 2016
All aktivitet

Biografi

Olav Gunnar Haverstad er født på Lillehammer i 1955. Sønn av Gunnar Haverstad, født 18.05.1912,  gift med Målfrid Nyhus, datter av Olav Rasmusson Nyhus født 1892. Gudbrandsdølen er oppvokst på middelaldergården Nordre Haverstad og flyttet fra bygda Sør Fron i Hundorp som 20 åring. Trondheimsbasen gir feil informasjon om barna i slektstreet s1162 E - postadresse  http://ofstad.info. Terje Ofstad ( Trondheim), 8.5.2009, sist redigert 10 mai 2009, hvor Olav G. Haverstad, åpenbart er slettet, uvisst hvorfor. Olav er yngste sønn av tre søsken i sin søskenflokk, med storebror Grim Atle Haverstad, født 01.05.1951, død 21.09.2022 og søster Unni Tove Haverstad. Her er åpenbart ukvalifisert informasjon gitt til slekts registeret.  Det er også feil opplysning om barna av Knut Ritter Eriksen, gift med Liv Nyhus. Her mangler yngste datter Lisbeth Eriksen, mens storebror Ola Eriksen er oppført! Dette er Olavs kusine og fetter. Etter  endt militærtjeneste i 1977 flyttet Olav Haverstad til Oslo og studerte ved UiO del studier spesialpedagogikk og jus ved forelesninger på Juridisk Fakultet i Oslo. Samtidig hospiterte Haverstad ved Sjåførskole i Vika (Oslo), hvor han avla eksamen med bestekarakter i snitt på landsbasis med karakteren 5,2. Haverstad ble uteksaminert ved Vegdirektoratet i Oslo i 1981 / 82. Haverstad har arbeidet som trafikklærer med tilrettelagt undervisning. Etter dette praktiserte Haverstad som trafikklærer på Fagernes, Dokka, Gjøvik ,Oslo og Østfold. I dag arbeider Haverstad også som trafikkpedagog i Fredrikstad i Østfold ved Team Antonsen Trafikkskole As. Olav Haverstad har siden 17 års alder studert og forsket på NDO ( nær døden opplevelser ) og UKO ( ut av kroppen opplevelser) etter at "døde" i 1962. I Europa er Haverstad den som i dag med hypnose har forsket mest på "eterisk psykokinèse" - det betyr å bevege fysiske gjenstander i vår dimensjon, når man befinner seg i en omnijektiv energitilstand , vanligst i vår parallell dimensjon astral dimensjonen  (ref. anmelder OGH 1980). Fra 1970 til 1990 forsket Olav Haverstad på sine UKO ( Ut av Kroppen Opplevelser ) og studerte bevissthetens reiser utenfor kroppen. Prosjektet APN ( Astral Projection Navigation ) er blitt bok: SJELENS UNIVERS - På den andre siden. Flere bøker er under arbeide om samme tematikk.Klassisk reduktiv og fysikalistik vitenskap anerkjenner i dag ikke slik forskning som mulig å føre "bevis for", p.g.a. at klassisk forsknings faglige kriterier ikke kan sidesettes med alternativ - komplementære krav til bevisførende metodikk. Haverstad har arbeidet med "eteriske aketype iconer" som grunnlag for "målbarhet" i sin metodikk brukt ved UKO - studier (ut av kroppen opplevelser).  "Omvendt psykokinese" er et eksempel, ref.Red. Haverstad anmeld. "Astral navigasjon" er en annen problematikk Haverstad har forsket mye på. Haverstad har studert hypnose og dette arbeidsverktøyet har vært hans viktigste arbeidsredskap i hans forskningsarbeider på bevissthetens reiser utenfor kroppen. Haverstad engasjerte seg på 70 - tallet som grunnlegger og urformann i NOF ( Norsk ornitologisk forening avd. Gudbrandsdal ), senere fikk foreningen navnet Norsk Ornitologisk forening avd. Oppland. Haverstad engasjerte seg sterkt på 80 - tallet i vernet av våtmarker i Oppland fylke. Våtmarksplanen var en del av den internasjonale Ramsar konvensjonen for å sikre fuglelivets artsrikdom og leveområder internasjonalt. Fremfor alt har Olav Haverstad allerede 7 år gammel, i 1962,  opplevd en signifikant og høgt bevisst NDO (Nær døden opplevelse ).I etterkant ervervet Haverstad hyperfølsomhet og grader av klarsynthet. Haverstad begynte å forske på temaet NDO ( nær døden opplevlese), tanatologi -  og UKO ( ut av kroppen opplevlese ) og har markert seg som en av de fremste i Europa gjennom 40 år, med slike åndelige og eterisk reiser utenfor sin egen kropp. Dette har ført til et epokegjørende feltarbeide, der Olav Haverstad i dag kvalifiserer til tittelen Delog for sine reiser på høgt bevisst nivå både i astral dimensjonen, i kosmos og i eteriske parallelle univers. På 70 tallet var Olav Haverstad en av et tredvetalls pionèrer innen luftsporten i Norge som pilot. Haverstad rekrutterte som jaktpilot, har seilflyutdanning og mange år som hang glider pilot her hjemme. På midten av 80 - tallet hardnet klimaet mellom bufenæringa og rovdyrvernet til og Haverstad gikk ut offentlig og tok til orde for at rovdyrene våre måtte få en "forsvarsadvokat". I kjølevannet av dette ble Foreningen Våre Rovdyr planlagt etablert et par år etter, i 1986. I dag er Olav Haverstad engasjert deltid i trafikkopplæring som Trafikkpedagog ved Team Antonsen Trafikkskole AS i Fredrikstad. Samtidig eier og driver Haverstad KAMALOKA Forlag og forfatterverksted med egne bokprosjekter. Se www.kamaloka.no