Preben S. Ottesen

dr. philos., fagansvarlig, Folkehelseinstituttet

Preben S. Ottesen har skrevet 151 artikler og har vært fagkonsulent for 763 artikler

Nylig aktivitet

 1. rypeflue: kommentert 8. august 2021
 2. tysk kakerlakk: godkjente et endringsforslag 18. november 2020
 3. orientalsk kakerlakk: godkjente et endringsforslag 18. november 2020
 4. fyrkre: godkjente et endringsforslag 18. november 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 96 kategorier:

 1. Acalitus 1
 2. Acarus 1
 3. Aceriini 1
 4. Acheta 1
 5. Aculops 1
 6. Aculus 4
 7. Blatta 1
 8. Blattella 1
 9. Bohemanella 1
 10. Bryobia 2
 11. Børstehaler 1
 12. Carpoglyphus 1
 13. Cecidophyes 1
 14. Cecidophyopsis 1
 15. Ceratixodes 1
 16. Ceratophyllus 1
 17. Cervophthirius 1
 18. Chaetopsylla 1
 19. Cheyletoidea 1
 20. Chorthippus 1
 21. Ctenocephalides 2
 22. Decticus 1
 23. Dermanyssus 1
 24. Ectobius 1
 25. Ekte lus 1
 26. Epitrimerus 2
 27. Eriophyes 4
 28. Eriophyidae 4
 29. Eriophyoidea 3
 30. Felicola 1
 31. Flått 1
 32. Gamasina 1
 33. Glycyphagus 1
 34. Grylloidea 1
 35. Haematopinus 2
 36. Halacaroidea 1
 37. Hoplopleura 1
 38. Hulegresshopper 1
 39. Hystrichopsylla 1
 40. Ixodes 2
 41. Ixodidae 1
 42. Kakerlakker 1
 43. Lepisma 1
 44. Linognathus 1
 45. Liposcelidinae 1
 46. Lopper 1
 47. Lus 3
 48. Markgresshopper 1
 49. Markgresshopper 1
 50. Midd 5
 51. Nosopsyllus 1
 52. Oligonychus 1
 53. Omocestus 1
 54. Panchlorinae 1
 55. Panonychus 1
 56. Pediculus 1
 57. Periplaneta 2
 58. Petrobius 1
 59. Pholeoixodes 1
 60. Pholidoptera 1
 61. Phyllocoptes 4
 62. Phytonemus 1
 63. Phytoptus 4
 64. Phytoseiidae 1
 65. Phytoseiulus 1
 66. Polyphagotarsonemus 1
 67. Polyplax 1
 68. Prostigmata 1
 69. Psophus 1
 70. Psoroptidae 1
 71. Pulex 1
 72. Pulex 1
 73. Pycnoscelus 1
 74. Pyetmotoidea 1
 75. Pyroglyphidae 1
 76. Rettvinger 2
 77. Rhipicephalus 2
 78. Rhizoglyphus 1
 79. Sarcoptiformes 2
 80. Sirisser 1
 81. Siteroptes 1
 82. Støvlus 1
 83. Supella 1
 84. Tachycines 1
 85. Tarsonemidae 1
 86. Tetranychidae 1
 87. Tetranychus 1
 88. Tetrigoidea 1
 89. Tettigonia 1
 90. Tettigonioidea 1
 91. Thermobia 1
 92. Trichodectes 1
 93. Trombidioidea 1
 94. Tyrolichus 1
 95. Tyrophagus 2
 96. Uropodoidea 1

Biografi

Avdelingsdirektør på avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet. Han er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo, med dr. philos.-grad 1994 innen samspillet mellom samfunnsøkologi og fysiologi hos insekter i norske høyfjell og sub-Antarktis. Stipendiat Forskningsrådet (NAVF) 1982-83, vitenskapelig assistent på avdeling for zoologi ved Universitetet i Oslo 1984-89, amanuensis på institutt for biologi og naturforvaltning ved Norges landbrukshøgskole 1990-94, forsker ved laboratorium for medisinsk entomologi ved Statens institutt for folkehelse 1994-2005, avdelingsdirektør fra 2005. Siden 1987 har han arbeidet mye med gresshoppeproblemer i Mali, Sudan, Afghanistan og Mauritania, der utfordringen har vært å redusere bruk av pesticider i bekjemping av svermer. Fra 1996-2001 ledet han et internasjonalt gresshoppeprosjekt for FNs organisasjon for ernæring, landbruk, skogbruk og fiskeri (FAO). Ved Folkehelseinstituttet er arbeidsfeltet blant annet insekter og andre dyr som skader mennesker ved å stikke, suge blod, sprer smitte, skader lagrete matvarer eller bygninger.      Ottesen har hatt en rekke tillitsverv i Norsk entomologisk forening der han var leder 1996-2001. Han var tidligere aktiv i Natur og Ungdom 1971-80, leder 1974-75. I senere år har han engasjert seg i mulige helseeffekter av klimaendringer, og ble 2008 medlem i det regjeringsoppnevnte klimatilpasningsutvalget. Ottesen har levert artikler om insekter og andre leddyr til Store norske leksikon siden 1986.