Preben S. Ottesen

Dr. philos., tidligere fagansvarlig, Folkehelseinstituttet

Preben S. Ottesen har skrevet 146 artikler og har vært fagkonsulent for 621 artikler

Nylig aktivitet

  1. rypeflue: kommentert 8. august 2021
  2. tysk kakerlakk: godkjente et endringsforslag 18. november 2020
  3. orientalsk kakerlakk: godkjente et endringsforslag 18. november 2020
  4. fyrkre: godkjente et endringsforslag 18. november 2020
All aktivitet

Biografi

Avdelingsdirektør på avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet. Han er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo, med dr. philos.-grad 1994 innen samspillet mellom samfunnsøkologi og fysiologi hos insekter i norske høyfjell og sub-Antarktis. Stipendiat Forskningsrådet (NAVF) 1982-83, vitenskapelig assistent på avdeling for zoologi ved Universitetet i Oslo 1984-89, amanuensis på institutt for biologi og naturforvaltning ved Norges landbrukshøgskole 1990-94, forsker ved laboratorium for medisinsk entomologi ved Statens institutt for folkehelse 1994-2005, avdelingsdirektør fra 2005. Siden 1987 har han arbeidet mye med gresshoppeproblemer i Mali, Sudan, Afghanistan og Mauritania, der utfordringen har vært å redusere bruk av pesticider i bekjemping av svermer. Fra 1996-2001 ledet han et internasjonalt gresshoppeprosjekt for FNs organisasjon for ernæring, landbruk, skogbruk og fiskeri (FAO). Ved Folkehelseinstituttet er arbeidsfeltet blant annet insekter og andre dyr som skader mennesker ved å stikke, suge blod, sprer smitte, skader lagrete matvarer eller bygninger.      Ottesen har hatt en rekke tillitsverv i Norsk entomologisk forening der han var leder 1996-2001. Han var tidligere aktiv i Natur og Ungdom 1971-80, leder 1974-75. I senere år har han engasjert seg i mulige helseeffekter av klimaendringer, og ble 2008 medlem i det regjeringsoppnevnte klimatilpasningsutvalget. Ottesen har levert artikler om insekter og andre leddyr til Store norske leksikon siden 1986.