Preben S. Ottesen

fagansvarlig, Folkehelseinstituttet

Preben S. Ottesen har skrevet 150 artikler og har vært fagkonsulent for 761 artikler

Nylig aktivitet

 1. steinsprett: oppdatert 16. mars 2018
 2. strandteger: endringsforslaget ble avvist 25. januar 2018
 3. veggedyr: oppdatert 20. oktober 2017
 4. veggedyr: oppdatert 20. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 51 kategorier:

 1. Anatomi og fysiologi 6
 2. Årevinger 1
 3. Bier 15
 4. Biller 227
 5. Bladlus 52
 6. Børstehaler 4
 7. Chelicerater 3
 8. Døgnfluer 3
 9. Dolkhaler 2
 10. Edderkoppdyr 5
 11. Edderkopper 22
 12. Gresshopper 19
 13. Humler 20
 14. Insekter 11
 15. Jordlus 1
 16. Kakerlakker 9
 17. Kamelhalsfluer 1
 18. Knelere 1
 19. Lopper 7
 20. Maur 18
 21. Mellus 3
 22. Midd 74
 23. Mosskorpioner 2
 24. Mudderfluer 1
 25. Nebbmunner 1
 26. Nettvinger 4
 27. Øyenstikkere 8
 28. Pels- og fjærlus 12
 29. Plantesugere 2
 30. Planteveps 32
 31. Saksedyr 4
 32. Sikader 21
 33. Sjøedderkopper 2
 34. Skjoldlus 13
 35. Skorpioner 1
 36. Skorpionfluer 4
 37. Sommerfugler 280
 38. Spinnfotinger 1
 39. Spøkelsesinsekter 4
 40. Steinfluer 2
 41. Stikkeveps 11
 42. Stilkveps 28
 43. Støvlus 2
 44. Sugere 5
 45. Teger 47
 46. Termitter 1
 47. Tovinger 159
 48. Trips 12
 49. Vårfluer 1
 50. Vevkjerringer 1
 51. Viftevinger 1

Biografi

Avdelingsdirektør på avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet. Han er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo, med dr. philos.-grad 1994 innen samspillet mellom samfunnsøkologi og fysiologi hos insekter i norske høyfjell og sub-Antarktis. Stipendiat Forskningsrådet (NAVF) 1982-83, vitenskapelig assistent på avdeling for zoologi ved Universitetet i Oslo 1984-89, amanuensis på institutt for biologi og naturforvaltning ved Norges landbrukshøgskole 1990-94, forsker ved laboratorium for medisinsk entomologi ved Statens institutt for folkehelse 1994-2005, avdelingsdirektør fra 2005. Siden 1987 har han arbeidet mye med gresshoppeproblemer i Mali, Sudan, Afghanistan og Mauritania, der utfordringen har vært å redusere bruk av pesticider i bekjemping av svermer. Fra 1996-2001 ledet han et internasjonalt gresshoppeprosjekt for FNs organisasjon for ernæring, landbruk, skogbruk og fiskeri (FAO). Ved Folkehelseinstituttet er arbeidsfeltet blant annet insekter og andre dyr som skader mennesker ved å stikke, suge blod, sprer smitte, skader lagrete matvarer eller bygninger.      Ottesen har hatt en rekke tillitsverv i Norsk entomologisk forening der han var leder 1996-2001. Han var tidligere aktiv i Natur og Ungdom 1971-80, leder 1974-75. I senere år har han engasjert seg i mulige helseeffekter av klimaendringer, og ble 2008 medlem i det regjeringsoppnevnte klimatilpasningsutvalget. Ottesen har levert artikler om insekter og andre leddyr til Store norske leksikon siden 1986.