Per Ole Syvertsen

tidligere fagansvarlig, inaktiv bruker, Helgeland Museum

Per Ole Syvertsen har skrevet 133 artikler og har vært fagkonsulent for 361 artikler

Biografi

(1958-2020) Biolog/zoolog, utdannet ved Universitetet i Oslo (cand. mag. 1982) og Norgaric, Norges Landbrukshøyskole (M.Sc. 1989). Forskningsassistent og stipendiat ved Universitetet i Oslo 1990-1999. Konservator i zoologi ved Helgeland museum, naturhistorisk avdeling i Mo i Rana siden 2000. Hovedinteressefelt vertebrater, særlig fugler og pattedyr; deres evolusjon, biogeografi, økologi og systematikk. Var også sterkt engasjert med flere frivillige foreninger som arbeidet med biologisk mangfold, blant annet som styremedlem i Norsk Ornitologisk Forening 1987-1990 og Norsk Zoologisk Forening 1992-1998, som medlem av styringsgruppa for NZFs Prosjekt Pattedyratlas siden 1992 og som sekretær for NOFs Norsk navnekomité for fugl, NNKF siden 1990. Felterfaring fra Norge, Svalbard, Botswana og Etiopia i prosjektsammenheng, samt en lang rekke andre land som "vitenskapsorientert turist".