Per Anders Aas

fagansvarlig, OsloMet

Per Anders Aas har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. Human-Etisk Forbund: oppdatert 5. januar 2023
  2. Humanistene: oppdatert 6. januar 2022
  3. Humanistene: oppdatert 1. januar 2022
  4. Humanistene: oppdatert 31. desember 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Humanetikk 7

Biografi

Per Anders Aas (f. 1956) er professor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet - storbyuniversitetet. Tidligere har han vært lærer ved Forsøksgymnaset og NFR-stipendiat ved Universitetet i Oslo. Han er dr.art. på en avhandling om klassisk humanisme i norsk mellomkrigstid, og har utgitt boka Humanisme: "Først og fremst et menneske", Pax Forlag 2011. (Se boken på pax.no) Per Anders Aas er fagansvarlig for humanetikk på snl.no siden 2012.