Per Anders Aas

fagansvarlig, OsloMet

Nylig aktivitet

  1. Human-Etisk Forbund: oppdatert 1. februar 2018
  2. humanistisk konfirmasjon: oppdatert 24. mai 2017
  3. humanetikk: oppdatert 24. mai 2017
  4. Human-Etisk Forbund: oppdatert 2. januar 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Humanetikk 3

Biografi

Per Anders Aas (f. 1956) arbeider som førsteamanuensis i lærerutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus. Tidligere har han vært lærer ved Forsøksgymnaset og NFR-stipendiat ved Universitetet i Oslo. Han er dr.art. på en avhandling om klassisk humanisme i norsk mellomkrigstid, og har utgitt boka Humanisme. "Først og fremst et menneske", Pax Forlag 2011. ( Se boken på pax.no ) Per Anders Aas er fagansvarlig for humanetikk på snl.no siden 2012.