Jacob Børresen

tidligere fagansvarlig

Jacob Børresen har skrevet 167 artikler

Nylig aktivitet

  1. generalmajor: godkjente et endringsforslag 27. februar 2022
  2. generalinspektør: redigerte og publiserte et endringsforslag 26. februar 2022
  3. spesialist - Forsvaret: oppdatert 5. januar 2022
  4. skyttermerket: publiserte bildeforslaget 29. desember 2021
All aktivitet

Biografi

Jacob Børresen. Pensjonert flaggkommandør. Forsvarsanalytiker og uavhengig konsulent innen forsvars- og sikkerhetspolitikk, forsvarshistorie, strategi og militærteori. Uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 1968. Ubåt sjefskurs i Storbritannia i 1973, sjef på undervannsbåt 1973-1976, nestkommanderende fregatt 1978-1980 og sjef på fregatt 1985-1986. Militær stipendiat ved NUPI 1983-85. Militær sekretær for forsvarsministeren 1986-88. Sjef for operasjonsstaben i FKN 1990-1993. Nestkommanderende for Operasjonsstaben i NATOs europakommando SHAPE fra 1994 og daglig leder for SACEURs krisestyringsstab for Bosnia i SHAPE 1995-1997. Kommandant Akershus festning 1997-1998, Stabssjef i Sjøforsvarsstaben 1998-2000. Medlem av Utenriksdepartementets Utvalg for sikkerhet og nedrusting 1997-2005, og av Forsvarspolitisk utvalg 2006-2007. Utgitt bl. a. Forsvar uten trussel – det norske forsvarets rolle og funksjon etter den kalde krigen 2005, Torskekrig! Om forutsetninger og rammer for kyststatens bruk av makt 2011, The Norwegian Navy - a Brief History 2012,  Det store fregattkjøpet - historien om anskaffelsen av Fridtjof Nansen-klasse fregatter til Sjøforsvaret 2015 og Fregatten KNM Oslos forlis 2018. Medforfatter av Norsk forsvarshistorie, bind 5, Allianseforsvar i endring 2004.