Jacob Børresen

fagansvarlig

Jacob Børresen har skrevet 62 artikler

Nylig aktivitet

 1. Forsvarets høgskole: oppdatert 17. desember 2018
 2. Forsvaret: oppdatert 17. desember 2018
 3. Sjøforsvaret: oppdatert 17. desember 2018
 4. befal: oppdatert 17. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 9 kategorier:

 1. Forsvarets fellesinstitusjoner 30
 2. Forsvarets historie 32
 3. Militære grader og funksjoner 115
 4. Militær teori 88
 5. Norges forsvar 15
 6. Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk 5
 7. Samfunnsikkerhet og beredskap 25
 8. Sjøforsvaret 15
 9. Verneplikt i Norge 8

Biografi

Jacob Børresen. Pensjonert flaggkommandør. Forsvarsanalytiker og uavhengig konsulent innen forsvars- og sikkerhetspolitikk, forsvarshistorie, strategi og militærteori. Uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 1968. Ubåt sjefskurs i Storbritannia i 1973, sjef på undervannsbåt 1973-1976, nestkommanderende fregatt 1978-1980 og sjef på fregatt 1985-1986. Militær stipendiat ved NUPI 1983-85. Militær sekretær for forsvarsministeren 1986-88. Sjef for operasjonsstaben i FKN 1990-1993. Nestkommanderende for Operasjonsstaben i NATOs europakommano SHAPE fra 1994 og Daglig leder for SACEURs krisestyringsstab for Bosnia i SHAPE 1995-1997. Kommandant Akershus festning 1997-1998, Stabssjef i Sjøforsvarsstaben 1998-2000. Medlem av Utenriksdepartementets Utvalg for sikkerhet og nedrusting 1997-2005, og av Forsvarspolitisk utvalg 2006-2007. Utgitt bl a Forsvar uten trussel – det norske forsvarets rolle og funksjon etter den kalde krigen 2005, Torskekrig! Om forutsetninger og rammer for kyststatens bruk av makt 2011, The Norwegian Navy - a Brief History 2012 og Det store fregattkjøpet - historien om anskaffelsen av Fridtjof Nansen-klasse fregatter til Sjøforsvaret 2015. Medforfatter av Norsk forsvarshistorie, bind 5, Allianseforsvar i endring 2004.