Jacob Børresen

fagansvarlig

Jacob Børresen har skrevet 153 artikler

Nylig aktivitet

 1. skånske krig: Send til godkjenning 6. september 2021
 2. kanonjolle: kommentert 30. juli 2021
 3. post - militærvesen: godkjente et endringsforslag 29. juli 2021
 4. befal: godkjente et endringsforslag 29. juli 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 7 kategorier:

 1. Forsvarets historie 28
 2. Marine og sjøstridskrefter 131
 3. Militære grader og funksjoner 121
 4. Militærvesen 242
 5. Norges forsvar 16
 6. Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk 6
 7. Sjøforsvaret 19

Biografi

Jacob Børresen. Pensjonert flaggkommandør. Forsvarsanalytiker og uavhengig konsulent innen forsvars- og sikkerhetspolitikk, forsvarshistorie, strategi og militærteori. Uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 1968. Ubåt sjefskurs i Storbritannia i 1973, sjef på undervannsbåt 1973-1976, nestkommanderende fregatt 1978-1980 og sjef på fregatt 1985-1986. Militær stipendiat ved NUPI 1983-85. Militær sekretær for forsvarsministeren 1986-88. Sjef for operasjonsstaben i FKN 1990-1993. Nestkommanderende for Operasjonsstaben i NATOs europakommando SHAPE fra 1994 og daglig leder for SACEURs krisestyringsstab for Bosnia i SHAPE 1995-1997. Kommandant Akershus festning 1997-1998, Stabssjef i Sjøforsvarsstaben 1998-2000. Medlem av Utenriksdepartementets Utvalg for sikkerhet og nedrusting 1997-2005, og av Forsvarspolitisk utvalg 2006-2007. Utgitt bl. a. Forsvar uten trussel – det norske forsvarets rolle og funksjon etter den kalde krigen 2005, Torskekrig! Om forutsetninger og rammer for kyststatens bruk av makt 2011, The Norwegian Navy - a Brief History 2012,  Det store fregattkjøpet - historien om anskaffelsen av Fridtjof Nansen-klasse fregatter til Sjøforsvaret 2015 og Fregatten KNM Oslos forlis 2018. Medforfatter av Norsk forsvarshistorie, bind 5, Allianseforsvar i endring 2004.