Per Kværne

inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Per Kværne har skrevet 213 artikler og har vært fagkonsulent for 213 artikler

Biografi