Per K. Kofstad

forfatter / inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Per K. Kofstad har skrevet 81 artikler og har vært fagkonsulent for 1 artikler

Biografi