Per K. Kofstad

Professor i kjemi, inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Per K. Kofstad har skrevet 80 artikler og har vært fagkonsulent for 1 artikler

Biografi