Lauritz S. Sømme

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Lauritz S. Sømme har skrevet 492 artikler

Nylig aktivitet

 1. Dracunculus: redigerte og publiserte et endringsforslag 15. juni 2021
 2. børsteigler: redigerte og publiserte et endringsforslag 14. juni 2021
 3. Brisinga: godkjente et endringsforslag 14. juni 2021
 4. Atlanta - kjølsneglslekt: godkjente et endringsforslag 13. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 38 kategorier:

 1. Armfotinger 2
 2. Bjørnedyr 1
 3. Blekkspruter 10
 4. Bløtdyr 6
 5. Entognatha 1
 6. Entoprokter 2
 7. Flatormer 21
 8. Fløyelsdyr 3
 9. Gastrotricher 2
 10. Gnathostomulider 1
 11. Hemikordater 3
 12. Hesteskoormer 1
 13. Kappedyr 10
 14. Kinoryncher 1
 15. Korsettdyr 1
 16. Krassere 2
 17. Leddyr 6
 18. Mangefotinger 13
 19. Mosdyr 1
 20. Muslinger 39
 21. Orthonectider 1
 22. Pigghuder 31
 23. Pilormer 1
 24. Placozoer 1
 25. Priapulider 1
 26. Proturer 1
 27. Rhombozoer 1
 28. Ringbærere 1
 29. Rundormer 20
 30. Skjeggbærere 0
 31. Slimormer 2
 32. Spretthaler 3
 33. Svamper 14
 34. Taglormer 1
 35. Tohaler 1
 36. Vevkjerringer 1
 37. Virvelløse dyr-rekker 6
 38. Virvelløse dyrs anatomi og fysiologi 40

Biografi

Lauritz Sverdrup Sømme (f. 1931), professor i zoologi (emeritus) ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo i årene 1971 - 1999. Han underviste om insekter og andre virvelløse dyr. Tidligere arbeidet han ved Statens plantevern i Ås. Sømme har deltatt i flere ekspedisjoner til Antarktis for å studere virvelløse dyr på land.  Han har skrevet en rekke vitenskapelige artikler og flere bøker, bl.a. "Insekter og andre virvelløse dyr på land og i ferskvann" og "Entomologiens historie i Norge" . Sømme var redaktør for Norwegian Journal of Entomology i en årrekke.