Arild Sletten

fagansvarlig, Norsk institutt for bioøkonomi

Arild Sletten har skrevet 213 artikler og har vært fagkonsulent for 163 artikler

Nylig aktivitet

  1. frukttrekreft: oppdatert 2. juli 2020
  2. potet-tørråte: oppdatert 2. juli 2020
  3. rognerust: oppdatert 1. juli 2020
  4. eikemeldugg: oppdatert 1. juli 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Plantesykdommer 372

Biografi

Født i Oslo 1942 Cand.real. 1967, hovedfag plantefysiologi og plantepatologi, Universitetet i Oslo Ansatt ved Statens plantevern fra 1969, senere ved Planteforsk, Bioforsk og NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, som forsker, forskningssjef og avdelingsleder inntil 2012. Nå seniorforsker ved NIBIO. Hovedarbeidsområdet har i alle år vært sykdommer på planter, spesielt de som er forårsaket av bakterier. Har publisert en rekke vitenskaplige- og populærvitenskaplige artikler om sykdommer på frukttrær, prydplanter, grønnsaker og potet, og gras.