Arild Sletten

fagansvarlig, Norsk institutt for bioøkonomi

Arild Sletten har skrevet 207 artikler og har vært fagkonsulent for 162 artikler

Nylig aktivitet

  1. epleskurv: godkjente et endringsforslag 19. februar 2018
  2. meldrøye: godkjente et endringsforslag 19. februar 2018
  3. klumprot: godkjente et endringsforslag 13. desember 2017
  4. ripsrust: kommentert 25. august 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Plantesykdommer 362

Biografi

Født i Oslo 1942 Cand.real. 1967, hovedfag plantefysiologi og plantepatologi, Universitetet i Oslo Ansatt ved Statens plantevern fra 1969, senere ved Planteforsk og Bioforsk, som forsker, forskningssjef og avdelingsleder inntil 2012. Nå seniorforsker ved NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. Hovedarbeidsområde sykdommer på planter, spesielt de som er forårsaket av bakterier. Publisert en rekke vitenskaplige artikler om sykdommer på frukttrær, prydplanter, grønnsaker og potet, og gras.