Arild Sletten

fagansvarlig, Norsk institutt for bioøkonomi

Arild Sletten har skrevet 208 artikler og har vært fagkonsulent for 162 artikler

Nylig aktivitet

  1. cyprodinil: oppdatert 11. september 2018
  2. Bakteriebladflekk på jordbær: publisert 10. september 2018
  3. berberis: endringsforslag 31. august 2018
  4. svartrust: oppdatert 31. august 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Plantesykdommer 363

Biografi

Født i Oslo 1942 Cand.real. 1967, hovedfag plantefysiologi og plantepatologi, Universitetet i Oslo Ansatt ved Statens plantevern fra 1969, senere ved Planteforsk og Bioforsk, som forsker, forskningssjef og avdelingsleder inntil 2012. Nå seniorforsker ved NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. Hovedarbeidsområde sykdommer på planter, spesielt de som er forårsaket av bakterier. Publisert en rekke vitenskaplige artikler om sykdommer på frukttrær, prydplanter, grønnsaker og potet, og gras.