Arild Sletten

tidligere fagansvarlig, inaktiv bruker, NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi

Arild Sletten har skrevet 213 artikler og har vært fagkonsulent for 158 artikler

Biografi

Født i Oslo 1942. Død 2024. Cand.real. 1967, hovedfag plantefysiologi og plantepatologi, Universitetet i Oslo Ansatt ved Statens plantevern fra 1969, senere ved Planteforsk, Bioforsk og NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, som forsker, forskningssjef og avdelingsleder inntil 2012. Senere seniorforsker ved NIBIO. Hovedarbeidsområdet var i alle år sykdommer på planter, spesielt de som er forårsaket av bakterier. Har publisert en rekke vitenskaplige- og populærvitenskaplige artikler om sykdommer på frukttrær, prydplanter, grønnsaker og potet, og gras.