Olav Fagelund Knudsen

Professor emeritus i statsvitenskap, tidligere fagansvarlig

Olav Fagelund Knudsen har skrevet 145 artikler

Nylig aktivitet

  1. nasjonalstat: oppdatert 29. mai 2017
  2. Samveldet av nasjoner: oppdatert 29. mai 2017
  3. stat: oppdatert 26. mai 2017
  4. Verdens helseorganisasjon - WHO: oppdatert 24. mai 2017
All aktivitet

Biografi

Norsk statsviter, født 1943 i Stockholm, professor emeritus.

Forskningsområder: utenrikspolitikk, internasjonal politisk økonomi, småstaters sikkerhetspolitikk og regionalt samarbeid.

Doktorgrad (PhD) ved University of Denver, Graduate School of International Studies (GSIS) 1972 med en avhandling om internasjonal skipsfartspolitikk. Universitetslektor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1971, dosent i statsvitenskap med særlig plikt til å forelese i internasjonal politikk fra 1974. 

Utredet multinasjonale selskapers virksomhet i Norden for Nordisk Ministerråd, 1976-80.

Leder for Institutt for statsvitenskap 1978-80, prodekanus og dekanus for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1980-83. Professor i statsvitenskap fra 1985. 

Fra 1988 forskningssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), redaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk 1989-92. Direktør for NUPI fem år fra 1990, siden seniorforsker med Østersjøregionen som spesialområde. Fra 1998 forskningssjef for Østersjøforskning ved Södertörns högskola (Stockholm), senere professor i statsvitenskap samme sted. 

Leder for Standing Group on International Relations (ECPR) 1998-2004. 

Fra 2003 til han ble pensjonert i 2006 var Knudsen forskningssjef ved Utrikespolitiska Institutet (UI) i Stockholm.

Knudsen har, særlig på 1990-tallet, drevet en aktiv kronikk og kommentarvirksomhet innenfor sitt område, hovedsakelig i norske og nordiske medier, senere i mindre omfang.

Extra Machina (http://extra-machina.blogspot.com.)

Seneste arbeider:

Book Review: "Northern Security and Global Politics: Nordic-Baltic Strategic Influence in a Post-Unipolar World", Cooperation and Conflict 03/2014; 49(1): 130-132. 

“Transport Interests and Environmental Regimes: The Baltic Sea Transit of Russian Oil Exports.” Energy Policy 38 (January 2010) 151–160.

“Large Oil Tankers and the Baltic Marine Environment: A Statistical Survey.”WMU Journal of Maritime Affairs, Vol. 8 No. 2 (October 2009), 145-172.

Anarki og Fellesskap: En innføring i studiet av internasjonal politikk. Oslo: Tano Forlag, 1994.

Multinasjonale selskapers rolle i de nordiske lands økonomi. Med bidrag fra Elisabeth A. Landmark. Stockholm: Nordisk Utredningsserie (NU A 1979:19), 1980.

The Politics of International Shipping: Conflict and Interaction in a Transnational Issue Area 1946 1968. Lexington, Mass.: Lexington Books, 1973. 

(Redaktør og medforfatter) Security Strategies, Power Disparity and Identity: The Baltic Sea Region. Aldershot: Ashgate 2007.

(Redaktør og medforfatter) Stability and Security in the Baltic Sea Region: Russian, Nordic and European Aspects. London: Frank Cass 1999.

(Redaktør og medforfatter) Strategic Analysis and the Management of Power: Johan Jørgen Holst, the Cold War, and the New Europe. London: Macmillan, 1996.

(Medredaktør og medforfatter) Small States and the Security Challenge in the New Europe. London: Brassey’s, 1996.