Per Norseng

Professor II, fagansvarlig, Universitetet i Sørøst-Norge

Per Norseng har skrevet 88 artikler og har vært fagkonsulent for 324 artikler

Nylig aktivitet

  1. Eirik Magnusson: godkjente et endringsforslag 19. september 2021
  2. Håkon 4 Håkonsson - den gamle: godkjente et endringsforslag 13. august 2021
  3. Gamli sáttmáli: godkjente et endringsforslag 8. juli 2021
  4. Gamli sáttmáli: oppdatert 8. juli 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Norges historie fra 1050 til 1300 311

Biografi

Per G. Norseng (f. 1951) er historiker og museumsarbeider. Han har tidligere arbeidet ved universitetene i Oslo, Trondheim og Stavanger, høyskolene i Vestfold og Telemark,  Follo Museum og Berg-Kragerø Museum. Siden 2007 har han vært ansatt ved Norsk Maritimt Museum i Oslo (tidligere Norsk Sjøfartsmuseum) i ulike stillinger som førstekonservator, avdelingsleder, forskningsleder og direktør. Siden 2013 har han vært seniorkonservator ved Norsk Maritimt Museum. Museet er fra 2015 en avdeling under Stiftelsen Norsk Folkemuseum, og Norseng er fra 2017 forskningskoordinator for hele stiftelsen. Fra 2014 har han dessuten hatt bistilling som professor i historie ved Institutt for kultur- og humanistiske fag, Høgskolen i Telemark, nå ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge. Han medvirket som fagkonsulent for norsk middelalderhistorie i den nest siste trykte utgaven av SNL (3. utgave utgitt 1995-1998), og har vært fagansvarlig for norsk historie 1050-1300 i nettutgaven siden årsskiftet 2012/2013.