Per G. Norseng

Professor emeritus i historie, fagansvarlig, Universitetet i Sørøst-Norge

Per G. Norseng har skrevet 93 artikler og har vært fagkonsulent for 324 artikler

Nylig aktivitet

  1. Magnus 3. Berrføtt: redigerte og publiserte et endringsforslag 13. januar 2023
  2. Gardarike: oppdatert 28. november 2022
  3. Harald 3. Hen: oppdatert 28. november 2022
  4. Hallkell Jonsson: oppdatert 28. november 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Norges historie fra 1050 til 1300 318

Biografi

Per G. Norseng (f. 1951) er historiker og museumsarbeider. Han har tidligere arbeidet ved universitetene i Oslo, Trondheim og Stavanger, høyskolene i Vestfold og Telemark,  Follo Museum og Berg-Kragerø Museum. Siden 2007 har han vært ansatt ved Norsk Maritimt Museum i Oslo (tidligere Norsk Sjøfartsmuseum) i ulike stillinger som førstekonservator, avdelingsleder, forskningsleder og direktør. Fra 2013 til oppnådd pensjonsalder i 2021 var han seniorkonservator ved Norsk Maritimt Museum. Museet er fra 2015 en avdeling under Stiftelsen Norsk Folkemuseum, og Norseng var fra 2017 forskningskoordinator for hele stiftelsen. Fra 2014 til 2021 hadde han dessuten bistilling som professor i historie ved Institutt for kultur- og humanistiske fag, Høgskolen i Telemark, siden ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge, hvor han nå har tilknytning som professor emeritus. Han medvirket som fagkonsulent for norsk middelalderhistorie i den nest siste trykte utgaven av SNL (3. utgave utgitt 1995-1998), og har vært fagansvarlig for norsk historie 1050-1300 i nettutgaven siden årsskiftet 2012/2013.