Per G. Norseng

Professor emeritus i historie, fagansvarlig, Universitetet i Sørøst-Norge

Per G. Norseng har skrevet 94 artikler og har vært fagkonsulent for 246 artikler

Nylig aktivitet

  1. Margrete Eriksdotter: redigerte og publiserte et endringsforslag 2. juli 2024
  2. Skule Bårdsson: redigerte og publiserte et endringsforslag 3. mai 2024
  3. Håkon Håkonsson - den unge: oppdatert 3. mai 2024
  4. Håkon Håkonsson - den unge: kommentert 3. mai 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Norges historie fra 1050 til 1300 322

Biografi

Per G. Norseng (f. 1951) er historiker og museumsarbeider. Han har tidligere arbeidet ved universitetene i Oslo, Trondheim og Stavanger, høyskolene i Vestfold og Telemark,  Follo Museum og Berg-Kragerø Museum. Fra 2007 var han ansatt ved Norsk Maritimt Museum i Oslo (tidligere Norsk Sjøfartsmuseum) i ulike stillinger som førstekonservator, avdelingsleder, forskningsleder og direktør. Fra 2013 til oppnådd pensjonsalder i 2021 var han seniorkonservator ved Norsk Maritimt Museum. Museet er fra 2015 en avdeling under Stiftelsen Norsk Folkemuseum, og Norseng var fra 2017 forskningskoordinator for hele stiftelsen. Fra 2014 til 2021 hadde han dessuten bistilling som professor i historie ved Institutt for kultur- og humanistiske fag, Høgskolen i Telemark, siden ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge, hvor han nå har tilknytning som professor emeritus. Han medvirket som fagkonsulent for norsk middelalderhistorie i den nest siste trykte utgaven av SNL (3. utgave utgitt 1995-1998), og har vært fagansvarlig for norsk historie 1050-1300 i nettutgaven siden årsskiftet 2012/2013.