Peter Kierulf

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Peter Kierulf har skrevet 270 artikler

Nylig aktivitet

 1. fenol: kommentert 27. juni 2017
 2. fenol: kommentert 26. juni 2017
 3. elektrolytt: kommentert 4. mai 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

 1. Klinisk kjemi 141

Biografi

 • Med embetseksamen, Med Fak UiO 1962, cum laudabilis.
 • Forskningsstipendiat Ullevål Univ.sykehus, 1968-1974
 • Dr.grad: University of Oslo (1974): “Studies on soluble fibrin in plasma, with special reference to the ethanol gelation test”.
 • Prof. I (Medicine) 1986 –  2006 Avd. med biokjemi., Ullevål Univ. Hosp., Oslo
 • 01.01.2006 - 31.12.09 Divisjonsforskningsleder, Med. Service Divisjon
 • 01.01.2006-dd  Prof. Emerit.dr.med, Avd. Med Biokjemi OUS, Ullevål (Prof.J.P.Berg)
 • April 2008- dd Forskningsombud ved OUS, A-hus og MED, UiO (Norges første forskningsombud). Ombudet gikk ut av stillingen etter kontraktutløp 31.05.2017.