Per Holck

Professor emeritus, dr.med., fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Per Holck har skrevet 1240 artikler

Nylig aktivitet

 1. motorisk barkområde: oppdatert 9. juli 2021
 2. rotatormansjetten: redigerte og publiserte et endringsforslag 9. juli 2021
 3. senefeste: godkjente et endringsforslag 9. juli 2021
 4. kappemuskelen: oppdatert 7. juli 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 18 kategorier:

 1. Abdominal anatomi 111
 2. Anatomi 130
 3. Bevegelsesapparatets anatomi 155
 4. Embryologi 31
 5. Histologi 29
 6. Hjernenerver 20
 7. Hode og hals 219
 8. Hudens bestanddeler 23
 9. Kjønnsorganer og urinveier 32
 10. Kvinnens forplantningssystem 50
 11. Nervesystemets anatomi 201
 12. Oral anatomi 57
 13. Overekstremitetene 67
 14. Topografisk anatomi 39
 15. Torakal anatomi 74
 16. Trunkus 73
 17. Underekstremitetene 94
 18. Øyets anatomi 75

Biografi

Per Erling Holck er lege og professor emeritus i anatomi ved Universitetet i Oslo. Spesialfeltene hans er biologisk antropologi og rettsantropologi, og han har i mange år samarbeidet med politiet i forbindelse med identifiseringssaker. Han har også medvirket ved en rekke arkeologiske utgravninger, og har blant annet undersøkt skjelettene fra Gokstad- og Osebergskipet.