Per Holck

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Per Holck har skrevet 971 artikler

Nylig aktivitet

 1. fotbue: oppdatert 9. april 2019
 2. fotbue: oppdatert 9. april 2019
 3. Waldeyers ring: oppdatert 9. april 2019
 4. hoffmannsdråper: Send til godkjenning 6. april 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 11 kategorier:

 1. Abdominal anatomi 99
 2. Anatomi 113
 3. Bevegelsesapparatets anatomi 141
 4. Hode og hals 161
 5. Kjønnsorganer og urinveier 31
 6. Kvinnens forplantningssystem 47
 7. Nervesystemets anatomi 152
 8. Overekstremitetene 67
 9. Torakal anatomi 55
 10. Trunkus 71
 11. Underekstremitetene 94

Biografi

Per Erling Holck er lege og professor emeritus i anatomi ved Universitetet i Oslo. Spesialfeltene hans er biologisk antropologi og rettsantropologi. Han har også medvirket ved en rekke arkeologiske utgravninger, og har blant annet undersøkt skjelettene fra Gokstad- og Osebergskipet.