Per Holck

Professor emeritus, dr.med., fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Per Holck har skrevet 1263 artikler

Nylig aktivitet

 1. cubitus: oppdatert 20. september 2021
 2. synovia: oppdatert 20. september 2021
 3. subaraknoidal: oppdatert 20. september 2021
 4. discus - anatomi: oppdatert 20. september 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 18 kategorier:

 1. Abdominal anatomi 111
 2. Anatomi 133
 3. Bevegelsesapparatets anatomi 155
 4. Embryologi 31
 5. Histologi 37
 6. Hjernenerver 20
 7. Hode og hals 219
 8. Hudens bestanddeler 22
 9. Kjønnsorganer og urinveier 33
 10. Kvinnens forplantningssystem 51
 11. Nervesystemets anatomi 203
 12. Oral anatomi 58
 13. Overekstremitetene 66
 14. Topografisk anatomi 39
 15. Torakal anatomi 74
 16. Trunkus 73
 17. Underekstremitetene 95
 18. Øyets anatomi 75

Biografi

Per Erling Holck er lege og professor emeritus i anatomi ved Universitetet i Oslo. Spesialfeltene hans er biologisk antropologi og rettsantropologi, og han har i mange år samarbeidet med politiet i forbindelse med identifiseringssaker. Han har også medvirket ved en rekke arkeologiske utgravninger, og har blant annet undersøkt skjelettene fra Gokstad- og Osebergskipet.