Per Holck

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Per Holck har skrevet 980 artikler

Nylig aktivitet

  1. kjønnslepper: oppdatert 8. oktober 2017
  2. cardia: oppdatert 6. oktober 2017
  3. cardia: publisert 6. oktober 2017
  4. hår - zoologi: oppdatert 6. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Anatomi 622
  2. Bevegelsesapparatets anatomi 427
  3. Kvinnens forplantningssystem 42

Biografi

Per Erling Holck er lege og professor emeritus i anatomi ved Universitetet i Oslo. Spesialfeltene hans er biologisk antropologi og rettsantropologi. Han har også medvirket ved en rekke arkeologiske utgravninger, og har blant annet undersøkt skjelettene fra Gokstad- og Osebergskipet.