Per Holck

Professor emeritus, dr.med., fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Per Holck har skrevet 1185 artikler

Nylig aktivitet

 1. ryggen: oppdatert 27. februar 2021
 2. embryonalplate: oppdatert 27. februar 2021
 3. kimlag: oppdatert 25. februar 2021
 4. paraganglion: oppdatert 25. februar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 16 kategorier:

 1. Abdominal anatomi 111
 2. Anatomi 124
 3. Bevegelsesapparatets anatomi 151
 4. Embryologi 29
 5. Histologi 23
 6. Hode og hals 218
 7. Kjønnsorganer og urinveier 31
 8. Kvinnens forplantningssystem 50
 9. Nervesystemets anatomi 192
 10. Oral anatomi 56
 11. Overekstremitetene 65
 12. Topografisk anatomi 43
 13. Torakal anatomi 72
 14. Trunkus 73
 15. Underekstremitetene 94
 16. Øyets anatomi 75

Biografi

Per Erling Holck er lege og professor emeritus i anatomi ved Universitetet i Oslo. Spesialfeltene hans er biologisk antropologi og rettsantropologi, og han har i mange år samarbeidet med politiet i forbindelse med identifiseringssaker. Han har også medvirket ved en rekke arkeologiske utgravninger, og har blant annet undersøkt skjelettene fra Gokstad- og Osebergskipet.