Per Holck

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Per Holck har skrevet 971 artikler

Nylig aktivitet

  1. Trendelenburgs prøve: oppdatert 18. september 2018
  2. Trendelenburgs prøve: oppdatert 18. september 2018
  3. Douglas' rom: oppdatert 18. september 2018
  4. diafragma: oppdatert 18. september 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Anatomi 450
  2. Bevegelsesapparatets anatomi 431
  3. Kvinnens forplantningssystem 43

Biografi

Per Erling Holck er lege og professor emeritus i anatomi ved Universitetet i Oslo. Spesialfeltene hans er biologisk antropologi og rettsantropologi. Han har også medvirket ved en rekke arkeologiske utgravninger, og har blant annet undersøkt skjelettene fra Gokstad- og Osebergskipet.