Per Holck

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Per Holck har skrevet 972 artikler

Nylig aktivitet

  1. milt: oppdatert 14. juni 2017
  2. milt: oppdatert 14. juni 2017
  3. bartholinske kjertler: oppdatert 13. juni 2017
  4. Erik Waaler: oppdatert 13. juni 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Anatomi 623
  2. Bevegelsesapparatets anatomi 424
  3. Kvinnens forplantningssystem 40

Biografi

Per Erling Holck er lege og professor emeritus i anatomi ved Universitetet i Oslo. Spesialfeltene hans er biologisk antropologi og rettsantropologi. Han har også medvirket ved en rekke arkeologiske utgravninger, og har blant annet undersøkt skjelettene fra Gokstad- og Osebergskipet.