Per Holck

Professor emeritus, dr.med., fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Per Holck har skrevet 1220 artikler

Nylig aktivitet

 1. Bowmans kapsel: oppdatert 29. april 2021
 2. Henles sløyfe: oppdatert 29. april 2021
 3. nyrene: oppdatert 29. april 2021
 4. trabekler: oppdatert 29. april 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 17 kategorier:

 1. Abdominal anatomi 111
 2. Anatomi 125
 3. Bevegelsesapparatets anatomi 154
 4. Embryologi 30
 5. Histologi 23
 6. Hjernenerver 20
 7. Hode og hals 220
 8. Kjønnsorganer og urinveier 32
 9. Kvinnens forplantningssystem 50
 10. Nervesystemets anatomi 201
 11. Oral anatomi 56
 12. Overekstremitetene 66
 13. Topografisk anatomi 44
 14. Torakal anatomi 73
 15. Trunkus 73
 16. Underekstremitetene 94
 17. Øyets anatomi 75

Biografi

Per Erling Holck er lege og professor emeritus i anatomi ved Universitetet i Oslo. Spesialfeltene hans er biologisk antropologi og rettsantropologi, og han har i mange år samarbeidet med politiet i forbindelse med identifiseringssaker. Han har også medvirket ved en rekke arkeologiske utgravninger, og har blant annet undersøkt skjelettene fra Gokstad- og Osebergskipet.