Per Holck

Professor emeritus, dr.med., fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Per Holck har skrevet 1110 artikler

Nylig aktivitet

 1. knoklene: oppdatert 26. august 2020
 2. Hermann Boerhaave: Send til godkjenning 26. august 2020
 3. oxycefalus: oppdatert 22. august 2020
 4. zygomaticus: oppdatert 16. august 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 15 kategorier:

 1. Abdominal anatomi 108
 2. Anatomi 123
 3. Bevegelsesapparatets anatomi 147
 4. Embryologi 26
 5. Histologi 22
 6. Hode og hals 211
 7. Kjønnsorganer og urinveier 31
 8. Kvinnens forplantningssystem 50
 9. Nervesystemets anatomi 183
 10. Oral anatomi 53
 11. Overekstremitetene 66
 12. Øyets anatomi 72
 13. Torakal anatomi 62
 14. Trunkus 71
 15. Underekstremitetene 94

Biografi

Per Erling Holck er lege og professor emeritus i anatomi ved Universitetet i Oslo. Spesialfeltene hans er biologisk antropologi og rettsantropologi, og han har i mange år samarbeidet med politiet i forbindelse med identifiseringssaker. Han har også medvirket ved en rekke arkeologiske utgravninger, og har blant annet undersøkt skjelettene fra Gokstad- og Osebergskipet.