Per Holck

Professor emeritus, dr.med., fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Per Holck har skrevet 1629 artikler

Nylig aktivitet

 1. kapillarer: oppdatert 11. januar 2023
 2. musculi subcostales: oppdatert 11. januar 2023
 3. musculi subcostales: publisert 11. januar 2023
 4. musculus epicranius: oppdatert 11. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 21 kategorier:

 1. Abdominal anatomi 117
 2. Anatomi 139
 3. Bevegelsesapparatets anatomi 159
 4. Blodårer 52
 5. Embryologi 36
 6. Histologi 47
 7. Hjernenerver 21
 8. Hode og hals 228
 9. Hudens bestanddeler 28
 10. Kjønnsorganer og urinveier 35
 11. Kvinnens forplantningssystem 51
 12. Musklene 192
 13. Nervesystemets anatomi 211
 14. Oral anatomi 61
 15. Overekstremitetene 78
 16. Reseptuttrykk 25
 17. Topografisk anatomi 42
 18. Torakal anatomi 73
 19. Trunkus 75
 20. Underekstremitetene 98
 21. Øyets anatomi 79

Biografi

Per Erling Holck er lege og professor emeritus i anatomi ved Universitetet i Oslo. Spesialfeltene hans er biologisk antropologi og rettsantropologi, og han har i mange år samarbeidet med politiet i forbindelse med identifiseringssaker. Han har også medvirket ved en rekke arkeologiske utgravninger, og har blant annet undersøkt skjelettene fra Gokstad- og Osebergskipet.