Per Holck

Professor emeritus, dr.med., fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Per Holck har skrevet 1034 artikler

Nylig aktivitet

 1. episclera: oppdatert 17. mars 2020
 2. episclera: oppdatert 17. mars 2020
 3. choroidea: oppdatert 17. mars 2020
 4. chorioidea: oppdatert 17. mars 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 13 kategorier:

 1. Abdominal anatomi 101
 2. Anatomi 124
 3. Bevegelsesapparatets anatomi 144
 4. Embryologi 24
 5. Hode og hals 201
 6. Kjønnsorganer og urinveier 32
 7. Kvinnens forplantningssystem 48
 8. Nervesystemets anatomi 173
 9. Overekstremitetene 66
 10. Øyets anatomi 67
 11. Torakal anatomi 59
 12. Trunkus 71
 13. Underekstremitetene 94

Biografi

Per Erling Holck er lege og professor emeritus i anatomi ved Universitetet i Oslo. Spesialfeltene hans er biologisk antropologi og rettsantropologi, og han har i mange år samarbeidet med politiet i forbindelse med identifiseringssaker. Han har også medvirket ved en rekke arkeologiske utgravninger, og har blant annet undersøkt skjelettene fra Gokstad- og Osebergskipet.