Svein Johan Knapskog

tidligere fagansvarlig, NTNU

Svein Johan Knapskog har skrevet 13 artikler

Nylig aktivitet

  1. smartkort - IT: oppdatert 21. mars 2018
  2. smartkort - IT: oppdatert 21. mars 2018
  3. Det mørke nettet: oppdatert 13. mars 2018
  4. Løk-ruting: oppdatert 13. mars 2018
All aktivitet

Biografi

Svein Johan Knapskog har en sivilingeniør-grad fra NTH i 1972. Han har drevet forskning og undervisning innen forskjellige sider av data- og informasjonssikkerhet siden 1987, og fra 2000 ble han tilsatt som professor ved NTNU med fagområde informasjonssikkerhet.  Fra 1990-1999 var Knapskog aktiv i ISO/IEC sitt arbeid innen sikkerhetsstandardisering som Convenor av WG 3 Security Evaluation Criteria  http://www.din.de/en/meta/jtc1sc27 . Fra 2003-2013 var Knapskog tilknyttet et Senter for fremragende forskning (SFF) ved NTNU, fra høsten 2006 som leder. Senteret hadde godt tilfang av internasjonale PhD-kandidater og ansatte i PostDoc- stillinger, og hadde derfor et engelsk navn: Centre for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems (Q2S). https://www.ntnu.edu/research/research_excellence/q2s Knapskog er forfatter og medforfatter av en rekke nasjonale og internasjonale forskningsartikler. Han har også skrevet en bok på norsk: Informasjonssikkerhet i internett, utgitt på Tapir Akademisk Forlag i 2005  http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788251920780