Oskar Vistdal

tidligere fagansvarlig

Oskar Vistdal har skrevet 29 artikler

Nylig aktivitet

  1. Gunnar Gunnarsson: godkjente et endringsforslag 28. desember 2016
  2. Magnús Sigurðsson: oppdatert 16. desember 2016
  3. Hjörtur Pálsson: oppdatert 16. desember 2016
  4. Gerður Kristný Guðjónsdóttir: oppdatert 16. desember 2016
All aktivitet

Biografi

Født 1953, cand philol., hovedfag i nordisk språkvitenskap med islandsk som spesiale, mellomfag i finsk, tysk og litteraturvitenskap. Dessuten BA i arkivistikk. Tidligere lektor ved Islands Universitet og Tammerfors Universitet i Finland.