Odd Vangen

Professor, fagansvarlig, NMBU

Odd Vangen har skrevet 78 artikler og har vært fagkonsulent for 353 artikler

Nylig aktivitet

  1. holsteiner - hesterase: oppdatert 7. desember 2022
  2. welsh ponni: oppdatert 7. desember 2022
  3. domestisere: oppdatert 7. desember 2022
  4. holstein-frisisk fe: oppdatert 7. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Hest 101
  2. Husdyravl 41
  3. Storfe 67
  4. Svin 17

Biografi

Professor i husdyravl og genetikk ved NMBU fra 1987-2019.  Fra 2019 ansatt på timesbasis. Stipendiat og forsker samme sted 1970-1987. Dr. Scient. 1974, dr. agric. 1980. Honorary Doctor of Kapsovar University, Hungary, 2009. Gjesteforsker og gjesteprofessor ved universiteter I USA, Australia, Danmark og Sverige. Instituttleder i flere perioder, vært leder av Høgskolerådet og NLHs Forskerutdanningsutvalg pluss 10-12 andre råd/utvalg på universitetet. Forsker innen bærekraftig husdyravl og biologiske aspekter av husdyravl.

Vært medlem av en rekke programkomiteer i norsk forskning. Medlem av en rekke avlsråd i norske avlsorganisasjoner. Medlem av Bioteknologinemnda 2000-2013. Medlem av Styret ved Aker Sykehus og Oslo Universitetssykehus 2006-2010. Leder av genressursutvalget for husdyr ved Norsk Genressurssenter til 2019. Visepresident i den Europeiske Husdyrforskerorganisasjonen EAAP 2011-2015.  Distinguished service award " for sin innsats for europeisk husdyrforskning fra EAAP (2016). Æresmedlem i Norsk Varmblod (2016).  Ærespris fra NORSVIN for innstats i norsk svineavl (2014).  Bekkedals ærespris for innsats for norsk husdyravl (2002). Pedagogisk pris fra NLH nå NMBU (1995).