Odd Vangen

fagansvarlig, NMBU

Odd Vangen har skrevet 61 artikler og har vært fagkonsulent for 353 artikler

Nylig aktivitet

  1. hannoveraner - tysk hesterase: oppdatert 12. juni 2017
  2. holsteiner - tysk hesterase: godkjente et endringsforslag 12. juni 2017
  3. holsteiner - tysk hesterase: oppdatert 9. juni 2017
  4. holsteiner - tysk hesterase: oppdatert 9. juni 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Hest 116
  2. Husdyravl 40
  3. Storfe 66
  4. Svin 20

Biografi

Professor i husdyravl og genetikk ved NMBU fra 1987, stipendiat og forsker samme sted fra 1970. Dr. Scient. 1974, dr. agric. 1980. Honorary Doctor of Kapsovar University, Hungary, 2009. Gjesteforsker og gjesteprofessor ved universiteter I USA, Australia, Danmark og Sverige. Instituttleder i flere perioder, vært leder av Høgskolerådet og NLHs Forskerutdanningsutvalg pluss 10-12 andre råd/utvalg på universitetet. Forsker innen bærekraftig husdyravl og biologiske aspekter av husdyravl.

Vært medlem av en rekke programkomiteer i norsk forskning. Medlem av en rekke avlsråd i norske avlsorganisasjoner. Medlem av Bioteknologinemnda 2000-2013. Medlem av Styret ved Aker Sykehus og Oslo Universitetssykehus 2006-2010. Leder av genressursutvalget for husdyr ved Norsk Genressurssenter til 2015. . Visepresident i den Europeiske Husdyrforskerorganisasjonen EAAP 2011-2015.  Distinguished service award " for sin innsats for europeisk husdyrforskning fra EAAP (2016). Æresmedlem i Norsk Varmblod (2016).  Ærespris fra NORSVIN for innstats i norsk svineavl (2014).  Bekkedals ærespris for innsats for norsk husdyravl (2002). Pedagogisk pris fra NLH nå NMBU (1995).