Olav Torvund

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Olav Torvund har skrevet 21 artikler og har vært fagkonsulent for 51 artikler

Nylig aktivitet

  1. Jon Bing: oppdatert 16. januar 2014
  2. digitale rettighetssystemer - IT: oppdatert 20. november 2013
  3. Bernkonvensjonen: kommentert 20. november 2013
  4. Bernkonvensjonen: oppdatert 20. november 2013
All aktivitet

Biografi

Olav Torvund (f. 1955) er advokat i advokatselskapet Bing Hodneland. Han har vært professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Olav arbeider særlig med opphavsrett, pengekravsrett, kontraktsrett, ytringsfrihet og medierett, samt alle sider ved IKT-rett. Olav Torvund har gitt ut flere bøker, blant annet Betalingsformidling i rettslig perspektiv (doktoravhandling, Tano 1993), Kontraktsregulering. IT-kontrakter (Tano Aschehoug 1997) og Pengekravsrett (Tano Aschehoug 1997). Opphavsrett for begynnere kommer høsten 2013 (Universitetsforlaget).

Olav Torvund har vært fagansvarlig for opphavsrett siden 2013. Han kan kontaktes på olav@torvund.net og følges på Twitter @olavtorvund.

For mer informasjon, se hans personlige nettsider og blogg, samt Bing Hodneland.