Olav Reikerås

inaktiv bruker

Olav Reikerås har skrevet 144 artikler

Biografi

Olav Reikerås er pensjonert professor og spesialist i generell kirurgi og i ortopedisk kirurgi ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.