Olbjørn Klepp

tidligere fagansvarlig, forfatter / inaktiv bruker, NTNU

Olbjørn Klepp har skrevet 246 artikler og har vært fagkonsulent for 43 artikler

Biografi

Professor emeritus ved NTNU. Tidligere overlege ved Radiumhospitalet og i Trondheim. Professor II i onkologi ved NTNU 1991-2013. Onkolog / avdelingsoverlege / senior-konsulent i onkologi Helse Sunnmøre.