Olbjørn Klepp

Professor emeritus, tidligere fagansvarlig, inaktiv bruker, NTNU

Olbjørn Klepp har skrevet 224 artikler og har vært fagkonsulent for 43 artikler

Biografi

Professor emeritus ved NTNU. Tidligere overlege ved Radiumhospitalet og i Trondheim. Professor II i onkologi ved NTNU 1991-2013. Onkolog / avdelingsoverlege / senior-konsulent i onkologi Helse Sunnmøre.