Ove Kristian Sundberg

forfatter / inaktiv bruker

Ove Kristian Sundberg har skrevet 33 artikler og har vært fagkonsulent for 12 artikler

Biografi