Øystein Lydik Idsø Viken

Ph.d. i historie, fagansvarlig

Øystein Lydik Idsø Viken har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. lagmann - i gammel tid: Send til godkjenning 16. april 2021
  2. lagting: Send til godkjenning 16. april 2021
  3. Bjørn Stallare: Send til godkjenning 16. april 2021
  4. Blanca av Namur: Send til godkjenning 16. april 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Norges historie fra 1660 til 1814 305
  2. Norges historie fra 1970 til 1990 9

Biografi