Ole Henning Skjønsberg

Professor i lungemedisin, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Ole Henning Skjønsberg har skrevet 189 artikler og har vært fagkonsulent for 19 artikler

Nylig aktivitet

  1. antrakose: oppdatert 23. juni 2021
  2. emfysem: kommentert 22. juni 2021
  3. emfysem: oppdatert 22. juni 2021
  4. emfysem: kommentert 22. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Lungemedisin 131
  2. Symptomer, funn og undersøkelser ved lungesykdommer 40

Biografi

Ole Henning Skjønsberg, professor i lungemedisin ved Det medisinske fakultet, Univerisitetet i Oslo. Overlege ved Lungemedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus, der man diagnostiserer og behandler pasienter innen et bredt spekter av lungesykdommer og allergiske lidelser. Spesialist i indremedisin og lungesykdommer. Driver både klinisk og eksperimentell forskning. Fagansvarlig i Store medisinske leksikon og Store norske leksikon innen feltene lungesykdommer og allergologi.