Ole Henning Skjønsberg

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Ole Henning Skjønsberg har skrevet 200 artikler og har vært fagkonsulent for 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. Churg-Strauss syndrom: oppdatert 6. september 2017
  2. Eosinofil granulomatøs polyangiitt: publisert 6. september 2017
  3. sarkoidose: oppdatert 14. august 2017
  4. lymfangioleiomyomatose: oppdatert 14. august 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Lungemedisin 199

Biografi

Ole Henning Skjønsberg, professor i lungemedisin ved Det medisinske fakultet, Univerisitetet i Oslo. Overlege ved Lungemedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus, der man diagnostiserer og behandler pasienter innen et bredt spekter av lungesykdommer og allergiske lidelser. Spesialist i indremedisin og lungesykdommer. Driver både klinisk og eksperimentell forskning. Fagansvarlig i Store medisinske leksikon og Store norske leksikon innen feltene lungesykdommer og allergologi.