Ole Henning Skjønsberg

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Ole Henning Skjønsberg har skrevet 197 artikler og har vært fagkonsulent for 19 artikler

Nylig aktivitet

  1. pleuravæske: kommentert 11. april 2019
  2. surfaktant: oppdatert 11. april 2019
  3. bronkiol: oppdatert 14. januar 2019
  4. atelektase: oppdatert 14. januar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Lungemedisin 197

Biografi

Ole Henning Skjønsberg, professor i lungemedisin ved Det medisinske fakultet, Univerisitetet i Oslo. Overlege ved Lungemedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus, der man diagnostiserer og behandler pasienter innen et bredt spekter av lungesykdommer og allergiske lidelser. Spesialist i indremedisin og lungesykdommer. Driver både klinisk og eksperimentell forskning. Fagansvarlig i Store medisinske leksikon og Store norske leksikon innen feltene lungesykdommer og allergologi.