Ole Henning Skjønsberg

Professor i lungemedisin, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Ole Henning Skjønsberg har skrevet 189 artikler og har vært fagkonsulent for 16 artikler

Nylig aktivitet

  1. respirasjonslyder: oppdatert 3. juli 2024
  2. respirasjonslyder: oppdatert 3. juli 2024
  3. respirasjonslyder: oppdatert 3. juli 2024
  4. bronkitt: oppdatert 3. juni 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Lungemedisin 110
  2. Symptomer, funn og undersøkelser ved lungesykdommer 40

Biografi

Ole Henning Skjønsberg, professor i lungemedisin ved Det medisinske fakultet, Univerisitetet i Oslo. Overlege ved Lungemedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus, der man diagnostiserer og behandler pasienter innen et bredt spekter av lungesykdommer og allergiske lidelser. Spesialist i indremedisin og lungesykdommer. Driver både klinisk og eksperimentell forskning. Fagansvarlig i Store medisinske leksikon og Store norske leksikon innen feltene lungesykdommer og allergologi.