Tekst fra Arne Gunnarsjaas Arkitekturleksikon (2007)

Arkitekturleksikon

Tekst fra Arne Gunnarsjaas Arkitekturleksikon (2007) har skrevet 696 artikler

Nylig aktivitet

  1. restaurering - kunst: Send til godkjenning 18. august 2020
  2. kilsperre: Send til godkjenning 18. august 2020
  3. renessansen - arkitektur: Send til godkjenning 18. august 2020
  4. relieff: Send til godkjenning 18. august 2020
All aktivitet

Biografi

Arne Kjell Gunnarsjaa (1939-2015) var en norsk arkitekt.

Han er mest kjent som forfatter av verkene Arkitekturleksikon, Arkitekturhistorie, Norges arkitekturhistorie og Arkitekturguide for Norge og for sitt virke som domkirkearkitekt ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider 1989-2006.

Arkitekturleksikon

Store norske leksikon fikk i 2019 tillatelse fra Abstrakt forlag til å publisere innholdet fra boka Gunnarsjaas verk Arkitekturleksikon, utgitt av Abstrakt forlag.

Arkitekturleksikon ble utgitt første gang i 1999 og omfatter blant annet byggeteknikk, arkitektur- og stilhistorie, arkitekter, plan- og bygningsjus m.m.

Verket var unikt: En del norske arkitekter er omtalt i Norsk kunstnerleksikon, ellers finnes det få eller ingen andre framstillinger av norsk arkitektur i leksikonform. Boka var det første arkitekturleksikonet som ble utgitt i Skandinavia og bestod av 7 000 artikler med over 700 tegninger.

Gunnarsjaa gav ut en revidert utgave i 2007, og det er disse tekstene som vil bli publisert og oppdatert av Store norske leksikon. Artiklene vil bli slått sammen med de eksisterende artiklene i Store norske leksikon og slik sett danne det største norske arkitekturverket noen sinne.