birger schroll

Nylig aktivitet

Biografi

VIHEGVirkninger av investeringer i helsesektoren på grasrota

VIHEG ble startet i 2001 som en kvalitetsikringsutredning av helsetjenester og levevilkår blant de svakeste grupper i samfunnet. Vi har undersøkt hvordan tjenesteyteren har kvalitetssikret helesetjenstene og ved tilfelle iverksatt støttende tiltak der hvor tjenesteyteren ikke har lykkes.

VIHEG's arbeid i fattig-miljøene har vært finansiert av brukerne selv samt gjennom frivillig ulønnet arbeid. Det er bl.a. nedlagt mere enn 8 års legearbeide blandt syke og fattige på grasrota i forskjellige byer i Norge

VIHEG deltok under oppbyggingen av et brukerstyrt trygghetsnettverk (Hvite Seil, Kristiansund) HSK. Dette nettverket hadde positiv effekt på pasientenes livssituasjon og Kriminalstatistikken fra Politiet i Kr.sund i 2002-03

Etter ca. 9 år med feltarbeid vil neste fase være bearbeiding av feltmateriale og videre publisering samt gjennomføring av prøveprosjekt med registrering og utredning av aktuelle Brukere,

Oslo 1. november 2010VIHEGBirger Schroll, legebsc.fattigdom@gmail.com