Olav Garvik

fagansvarlig

Olav Garvik har skrevet 553 artikler

Nylig aktivitet

  1. Nynorsk Pressekontor: Send til godkjenning 1. desember 2020
  2. landsmål: Send til godkjenning 30. november 2020
  3. Miljøpartiet De Grønne: oppdatert 22. november 2020
  4. Sosialistisk Ungdom: oppdatert 22. november 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Avisredaktører 259
  2. Interesseorganisasjoner 107
  3. Mediekonsern 46
  4. Medieledere 26
  5. Norske politiske partier 45
  6. Tankesmier 7

Biografi

Olav Garvik (f. 1944) er cand.mag. fra Universitetet i Bergen 1969, med fagene norsk, historie og samfunnskunnskap. Politisk journalist og kommentator i Bergens Tidende 1969-2009. Forfatter av en rekke politiske bøker og biografier. Formann Norges Liberale Studentforbund 1967. Formann Studentersamfunnet i Bergen 1968. Fagansvarlig i Store norske leksikon siden 2013.

Tlf. 913 07 352. Epost: olavgarvik@hotmail.com