Olav Garvik

fagansvarlig

Olav Garvik har skrevet 578 artikler

Nylig aktivitet

 1. Sosialistisk Venstreparti: oppdatert 28. april 2021
 2. Norges Naturvernforbund: Send til godkjenning 28. april 2021
 3. Norges Naturvernforbund: Send til godkjenning 28. april 2021
 4. AUF: godkjente et endringsforslag 18. april 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 7 kategorier:

 1. Avisredaktører 263
 2. Interesseorganisasjoner 107
 3. Mediekonsern 47
 4. Medieledere 26
 5. Norske politiske partier 46
 6. Nyhetsbyråer 31
 7. Tankesmier 7

Biografi

Olav Garvik (f. 1944) er cand.mag. fra Universitetet i Bergen 1969, med fagene norsk, historie og samfunnskunnskap. Politisk journalist og kommentator i Bergens Tidende 1969-2009. Forfatter av en rekke politiske bøker og biografier. Formann Norges Liberale Studentforbund 1967. Formann Studentersamfunnet i Bergen 1968. Fagansvarlig i Store norske leksikon siden 2013.

Tlf. 913 07 352. Epost: olavgarvik@hotmail.com