Oddbjørn Engvold

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Oddbjørn Engvold har skrevet 103 artikler

Nylig aktivitet

  1. SOHO: oppdatert 19. mai 2021
  2. SOHO: oppdatert 19. mai 2021
  3. SOHO: godkjente et endringsforslag 5. mai 2021
  4. teleskop: oppdatert 14. april 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Astronomisk teknologi 32
  2. Romobservatorier 34
  3. Sol og stjerner 97

Biografi

Oddbjørn Engvold er norsk astrofysiker, født 7. april 1938 i Askim. Han ble cand.real. og dr.philos. ved Universitetet i Oslo i henholdsvis 1966 og 1978. Engvold var ansatt ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, fra 1967 til 2007, som professor fra 1989. Han var vitenskapelig prosjektleder (direktør) for LEST Foundation 1986-1991, president i IAU Division for the Sun and Heliosphere 1994, styremedlem i Det Norske Videnskaps-Akademi 1993–98, redaktør for det internasjonale tidsskriftet Solar Physics (Springer forlag) fra 1996 til 2005, generalsekretær i Den Internasjonale Astronomiske Union 2003–06 og leder for Det Norske Videnskaps-Akademis internasjonale komite for Kavliprisen i astrofysikk fra 2008 til 2012. Engvolds forskning har i alt vesentlig vært innenfor fagfeltene sol- og stjernefysikk og han var i en periode aktivt engasjert innen astronomisk teleskopteknologi. Han har publisert en rekke vitenskapelige arbeider, de fleste innen solfysikk, og (sammen med Eberhart Jensen) skrev han i 1977 læreboken «Solen». Han var medredaktør (sammen med fransk kollega Jean-Claude Vial) og bidragsyter til boken «Solar Prominences» som ble utgitt på Springer forlag i januar 2015.