Norvald Nesse

forfatter / inaktiv bruker

Norvald Nesse har skrevet 58 artikler og har vært fagkonsulent for 466 artikler

Biografi