Norvald Nesse

forfatter / inaktiv bruker

Norvald Nesse har skrevet 59 artikler og har vært fagkonsulent for 445 artikler

Biografi