Norvald Nesse

inaktiv bruker

Norvald Nesse har skrevet 56 artikler og har vært fagkonsulent for 466 artikler

Biografi