Norvald Nesse

forfatter / inaktiv bruker

Norvald Nesse har skrevet 64 artikler og har vært fagkonsulent for 462 artikler

Biografi