Norvald Nesse

forfatter / inaktiv bruker

Norvald Nesse har skrevet 60 artikler og har vært fagkonsulent for 452 artikler

Biografi