Norvald Nesse

inaktiv bruker

Norvald Nesse har skrevet 55 artikler og har vært fagkonsulent for 463 artikler

Biografi