Norvald Nesse

inaktiv bruker

Norvald Nesse har skrevet 57 artikler og har vært fagkonsulent for 466 artikler

Biografi