Norvald Nesse

forfatter / inaktiv bruker

Norvald Nesse har skrevet 65 artikler og har vært fagkonsulent for 463 artikler

Biografi