Norvald Nesse

inaktiv bruker

Norvald Nesse har skrevet 52 artikler og har vært fagkonsulent for 403 artikler

Biografi