Sverre Olav Lundal

Sverre Olav Lundal har skrevet 36 artikler

Nylig aktivitet

  1. Odd Langmoen: endringsforslag 20. desember 2017
  2. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO): endringsforslag 19. desember 2017
  3. Thingvallalinjen: endringsforslag 19. desember 2017
  4. blomkål: endringsforslag 18. desember 2017
All aktivitet

Biografi

Eg er 61 år (2017) og bur på Stord. Eg har yrkesbakgrunn frå Skatteetaten og no i rekneskap. Eg har skrive nokre artiklar, ikkje alle er publiserte. Av ting eg er interessert i er salmar, kyrkjeliv og misjon, fuglar, skatterett, språk og historie.