Sverre Olav Lundal

Sverre Olav Lundal har skrevet 40 artikler

Nylig aktivitet

  1. Olav Espegren: Send til godkjenning 18. desember 2018
  2. Bifrost: Send til godkjenning 17. desember 2018
  3. Þórunn Elfa Magnúsdóttir: Send til godkjenning 17. desember 2018
  4. Elling Eielsen: Send til godkjenning 15. desember 2018
All aktivitet

Biografi

Eg er 62 år (2018) og bur på Stord. Eg har yrkesbakgrunn frå Skatteetaten og no i rekneskap. Eg har skrive nokre artiklar, ikkje alle er publiserte. Av ting eg er interessert i er salmar, kyrkjeliv og misjon, fuglar, skatterett, språk og historie.