Sverre Olav Lundal

Sverre Olav Lundal har skrevet 41 artikler

Nylig aktivitet

  1. Randselva: Send til godkjenning 12. februar 2019
  2. The Solent: Send til godkjenning 11. februar 2019
  3. Langesundsfjorden: Send til godkjenning 10. februar 2019
  4. Christian 4: Send til godkjenning 10. februar 2019
All aktivitet

Biografi

Eg er 62 år (2018) og bur på Stord. Eg har yrkesbakgrunn frå Skatteetaten og no i rekneskap. Eg har skrive nokre artiklar, ikkje alle er publiserte. Av ting eg er interessert i er salmar, kyrkjeliv og misjon, fuglar, skatterett, språk og historie.