Benedicte Paus

Professor II, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Benedicte Paus har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. albinisme: oppdatert 2. juni 2020
  2. trisomi: Send til godkjenning 29. mai 2020
  3. trisomi: Send til godkjenning 28. mai 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Medisinsk genetikk 87

Biografi

Benedicte Paus (f. 1960) er legespesialist i medisinsk genetikk og professor II ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser er vitamin B12- og folatstoffskiftet, sjeldne, genetiske syndromer, og arvelige bindevevssykdommer. I 2009 forfattet hun den norske læreboken Klinisk genetikk. En innføringsbok (Gyldendal Akademisk). Paus var overlege ved Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger i perioden 2006-2010, og har vært medlem av Bioteknologirådet siden 2014. Hun arbeider som overlege ved Avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus og har skrevet for Store Norske Leksikon siden 2020.