Magne Oftedal

inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Magne Oftedal har skrevet 16 artikler og har vært fagkonsulent for 12 artikler

Biografi