Magne Guttormsen

inaktiv bruker

Magne Guttormsen har skrevet 28 artikler og har vært fagkonsulent for 172 artikler

Biografi