Magne Bruun

inaktiv bruker

Magne Bruun har skrevet 22 artikler og har vært fagkonsulent for 38 artikler

Biografi

Magne Bruun (1932–2018) var professor i landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.