Magnus A. Mardal

inaktiv bruker

Magnus A. Mardal har skrevet 576 artikler og har vært fagkonsulent for 25 artikler

Biografi

Magnus Arne Mardal (1916–2016) var Dr. philos fra Stockholms universitet i 1957. Han var lektor ved Oslo katedralskole 1969-1983, var aktiv i Norsk slektshistorisk forening i en årrekke og gav ut en rekke publikasjoner, særlig biografier.