Marit Kirkevold

fagansvarlig, OsloMet

Marit Kirkevold har skrevet 23 artikler

Nylig aktivitet

  1. egenomsorg: oppdatert 14. august 2022
  2. sykepleiediagnose: oppdatert 14. august 2022
  3. sykepleieprosessen: oppdatert 21. november 2021
  4. egenomsorg: kommentert 29. oktober 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Sykepleie 51

Biografi

Marit Kirkevold (f. 1958) er sykepleier med doktorgrad fra Columbia University, New York 1989. Hun er professor og fra august 2019 instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Hun har i en årrekke vært professor i sykepleievitenskap ved Avdeling for sykepleievitenskap, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Kirkevold leder for tiden Den nasjonale forskerskolen for forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE), og er tilknyttet Universitet i Oslo i en deltidsstilling. Hennes forskningsfelt er primært eldreomsorg, omsorgs- og rehabiliteringstjenester for personer med kroniske og langvarige tilstander, samt kvalitetsutvikling i helsetjenesten, med særlig vekt på sykepleietjenesten.