Marit Kirkevold

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Marit Kirkevold har skrevet 23 artikler

Nylig aktivitet

  1. VIPS-modellen: oppdatert 28. februar 2021
  2. sykepleieprosessen: oppdatert 28. februar 2021
  3. NANDA: oppdatert 28. februar 2021
  4. sykepleieprosessen: oppdatert 28. februar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Sykepleie 52

Biografi

Marit Kirkevold (f. 1958) er sykepleier med doktorgrad fra Columbia University, New York 1989. Hun er professor og fra august 2019 instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Hun har i en årrekke vært professor i sykepleievitenskap ved Avdeling for sykepleievitenskap, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Kirkevold leder for tiden Den nasjonale forskerskolen for forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE), og er tilknyttet Universitet i Oslo i en deltidsstilling. Hennes forskningsfelt er primært eldreomsorg, omsorgs- og rehabiliteringstjenester for personer med kroniske og langvarige tilstander, samt kvalitetsutvikling i helsetjenesten, med særlig vekt på sykepleietjenesten.