Olav Veka

Olav Veka har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

lektor, cand. filol., hovudfag nordisk med avhandling om stadnamn. Bibliografi, utvalde titlar:
  • Coleman, Nancy L. og Olav Veka. A Handbook of Scandinavian Names.    The University of Wisconsin Press, 2010.
  • Hanks, Patrick. Dictionary of American Family Names. Oxford, UK; New York: Oxford University Press, 2003. Skriv om etternamn av norsk og dansk opphav, under revisjon.
  • Veka, Olav. Namneboka. Oslo: Det Norske Samlaget, 1991.
  • Veka, Olav. Norsk etternamnleksikon. Norske slektsnamn, utbreiing, tyding og opphav. 2. utg. revidert, oppdatert og utvida. Det Norske Samlaget 2016.
  • Veka, Olav. Norske etternamn. Landsstatistikk og fylkesvis fordeling. Oslo: Universietet i Oslo, Avdeling for namnegransking, 1995.