Lars S. Vikør

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Lars S. Vikør har skrevet 23 artikler og har vært fagkonsulent for 6 artikler

Nylig aktivitet

  1. Rettskrivingsreforma av 2012: publisert 14. april 2021
  2. Rettskrivingsreforma av 2005: publisert 14. april 2021
  3. Rettskrivingsreforma av 1981: publisert 14. april 2021
  4. Rettskrivingsreforma av 1959: publisert 14. april 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Rettskrivingsreformer i norsk 10

Biografi

Lars Sigurdsson Vikør er professor nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han var redaktør for Norsk Ordbok .