Lars S. Vikør

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Lars S. Vikør har skrevet 34 artikler og har vært fagkonsulent for 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. Geirr Lystrup: kommentert 5. juni 2023
  2. norsk: kommentert 14. november 2022
  3. rettskrivingsreform: oppdatert 14. juni 2022
  4. rettskrivingsreform: oppdatert 14. juni 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Rettskrivingsreformer i norsk 10

Biografi

Lars Sigurdsson Vikør er professor nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han var redaktør for Norsk Ordbok .