Lars Fredrik Händler Svendsen

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Lars Fredrik Händler Svendsen har skrevet 91 artikler og har vært fagkonsulent for 206 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Født 1970. Professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, prosjektleder i Civita og spaltist i Aftenposten. Dr.art. med avhandlingen Kant's Critical Hermeneutics (1999) ved Universitetet i Oslo. Redaktør for Norsk filosofisk tidsskrift i perioden 2001-2005

Bokutgivelser:

1. Work, (Acumen, London 2008). (138 s.) 2. Frykt, (Universitetsforlaget, Oslo 2007). (190 s.)3. Mote. Et filosofisk essay, (Universitetsforlaget, Oslo 2004). (191 s.) 4. Det sanne, det gode og det skjønne - en innføring i filosofi, (Universitetsforlaget, Oslo 2004). (270 s.) (I samarbeid med Simo Säätelä) [Ny, revidert utgave 2007] 5. Hva er filosofi, (Universitetsforlaget, Oslo 2003). (151 s.) 6. Mennesket, moralen og genene - En kritikk av biologismen, (Universitetsforlaget, Oslo 2001). (197 s.)7. Ondskapens filosofi, (Universitetsforlaget, Oslo 2001). (281 s.) [Ny utg. 2002 og 2004, med tillegg.] 8. Kunst, (Universitetsforlaget, Oslo 2000). (154 s.) 9. Kjedsomhetens filosofi, (Universitetsforlaget, Oslo 1999). (196 s.). [Ny utg. 2005 med tillegg.] 10. Kant's Critical Hermeneutics. On Schematization and Interpretation. Acta Humaniora nr. 62, (Unipub forlag/Akademika, Oslo 1999), (Doktoravhandling, Universitetet i Oslo 1998). (338 s.)

Bøkene er oversatt til 22 språk.