Lill-Ann Jensen

inaktiv bruker

Lill-Ann Jensen har skrevet 21 artikler

Biografi

Lill-Ann Jensen (1937–2022) var bibliotekar og fotoarkivar ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark).