Leiv Amundsen

Professor, inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Leiv Amundsen har skrevet 152 artikler og har vært fagkonsulent for 511 artikler

Biografi

Leiv Amundsen, født i Tjøme, norsk klassisk filolog. Dr.philos. 1933. Dosent i klassisk filologi ved Universitetet i Oslo 1935, professor 1946–68. Generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi 1954–61. I tillegg til faglige arbeider om bl.a. papyrusforskning utgav han Camilla og P. J. Colletts dagbøker og brev (5 bd., 1926–34), folkeutgaven av Henrik Wergelands skrifter (8 bd., 1957–62, sammen med D. A. Seip) og Det Norske Videnskaps-Akademi 1857–1957 (2 bd., 1957–60). Han var hovedredaktør for Gyldendals nye konversasjonsleksikon (1948, 4. utg. 1958).