Sten Lundbo

fagansvarlig

Sten Lundbo har skrevet 1116 artikler

Nylig aktivitet

 1. Singapores befolkning: oppdatert 10. april 2019
 2. Økonomi og næringsliv i Singapore: oppdatert 10. april 2019
 3. Økonomi og næringsliv i Singapore: oppdatert 10. april 2019
 4. Brunei: oppdatert 8. april 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 25 kategorier:

 1. Bosnia-Hercegovinas geografi 19
 2. Bruneis geografi 5
 3. Bulgarias geografi 37
 4. Eksportkontroll 6
 5. Estlands geografi 44
 6. Europarådet 2
 7. Hviterusslands geografi 23
 8. Internasjonale organisasjoner 8
 9. Kambodsjas geografi 10
 10. Kroatias geografi 54
 11. Laos’ geografi 7
 12. Malaysia geografi 49
 13. Montenegros geografi 9
 14. Polens geografi 160
 15. Polens historie 84
 16. Polens samtidshistorie 47
 17. Regionale organisasjoner 34
 18. Serbias geografi 32
 19. Singapores geografi 5
 20. Slovakias geografi 56
 21. Slovenias geografi 16
 22. Thailands geografi 29
 23. Traktater 27
 24. Tsjekkias geografi 61
 25. Vietnams geografi 30

Biografi

Sten Lundbo er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1967. Han var ansatt i utenrikstjenesten i perioden 1967–2005. De siste ti årene var han ambassadør; først til Europarådet i Strasbourg og deretter i Warszawa. Han har også vært avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet og ministerråd ved Norges faste delegasjon i Genève og tjenestegjort ved ambassadene i Bangkok og Paris. Fra 1992 til 1993 var Lundbo var formann for Regimet for kontroll av missilteknologi (Missile Technology Control Regime - MTCR). I 1993–1995 ledet han forhandlingene om det politiske basisdokumentet som ledet fram til etableringen av Wassenaar-arrangementet (WA). Han har skrevet en rekke bokkapitler og artikler om internasjonale spørsmål.

Sten Lundbo har vært fagansvarlig på snl.no for Polen, Europarådet og eksportkontroll siden 2009, for traktater siden 2017, for Bulgarias, Estlands, Hviterussland, Kroatias, Slovakias, Slovenias, Thailands og Tsjekkias geografi og regionale og internasjonale organisasjoner siden 2018 og for Bosnia-Hercegovinas, Bruneis, Kambodsjas, Laos', Malaysias, Montenegros, Serbias og Vietnams geografi siden 2019. Han var fagansvarlig for embets- og tjenestepersoner fra 2015 til 2016, for diplomati, begreper i diplomati og diplomater fra 2009 til 2017, for Vestfold fra 2013 til 2018 og for Telemark fra 2016 til 2018.

Tlf.: 33081230. Mobil: 95108456. E-post: s-lundbo@online.no