Kari Vogt

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Kari Vogt har skrevet 184 artikler og har vært fagkonsulent for 81 artikler

Nylig aktivitet

  1. ayatollah: oppdatert 9. mai 2018
  2. ayatollah: oppdatert 7. mai 2018
  3. halal: oppdatert 11. april 2018
  4. shahada: oppdatert 14. mars 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Islam 224
  2. Islamisme 2

Biografi

Kari Vogt er religionshistoriker med islam som spesialfelt. Hun har et betydelig forfatterskap som forskningsformidler, spesielt med islam som tema, og har gjort en stor innsats som universitetslærer og veileder for doktorgrads- og hovedfagsstudenter i religionshistorie.

Les mer om Kari Vogt i Norsk biografisk leksikon