Kari Vogt

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Kari Vogt har skrevet 184 artikler og har vært fagkonsulent for 81 artikler

Nylig aktivitet

  1. billedforbud i islam: oppdatert 12. mars 2018
  2. billedforbud i islam: oppdatert 7. mars 2018
  3. billedforbud i islam: oppdatert 7. mars 2018
  4. Ali ibn Abi Talib: kommentert 12. februar 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Islam 224
  2. Islamisme 2

Biografi

Kari Vogt er religionshistoriker med islam som spesialfelt. Hun har et betydelig forfatterskap som forskningsformidler, spesielt med islam som tema, og har gjort en stor innsats som universitetslærer og veileder for doktorgrads- og hovedfagsstudenter i religionshistorie.

Les mer om Kari Vogt i Norsk biografisk leksikon