Kari Vogt

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Kari Vogt har skrevet 186 artikler og har vært fagkonsulent for 91 artikler

Nylig aktivitet

  1. fiqh: endringsforslaget ble avvist 29. november 2017
  2. islam: oppdatert 20. november 2017
  3. Islamsk Råd Norge: oppdatert 2. november 2017
  4. islam: oppdatert 2. november 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Islam 246
  2. Islamisme 2

Biografi

Kari Vogt er religionshistoriker med islam som spesialfelt. Hun har et betydelig forfatterskap som forskningsformidler, spesielt med islam som tema, og har gjort en stor innsats som universitetslærer og veileder for doktorgrads- og hovedfagsstudenter i religionshistorie.

Les mer om Kari Vogt i Norsk biografisk leksikon