Kari Vogt

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Kari Vogt har skrevet 190 artikler og har vært fagkonsulent for 71 artikler

Nylig aktivitet

  1. fredagsbønn: oppdatert 30. august 2019
  2. fredagsbønn: publisert 30. august 2019
  3. imam: oppdatert 28. mai 2019
  4. Tolvskolen: oppdatert 28. mai 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Islam 8

Biografi

Kari Vogt er religionshistoriker med islam som spesialfelt. Hun har et betydelig forfatterskap som forskningsformidler, spesielt med islam som tema, og har gjort en stor innsats som universitetslærer og veileder for doktorgrads- og hovedfagsstudenter i religionshistorie.

Les mer om Kari Vogt i Norsk biografisk leksikon