Kari Vogt

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Kari Vogt har skrevet 188 artikler og har vært fagkonsulent for 81 artikler

Nylig aktivitet

  1. dødsritualer - islam: publisert 19. desember 2018
  2. Maria - Jesu mor: Send til godkjenning 29. november 2018
  3. marabout: oppdatert 29. oktober 2018
  4. sawm: oppdatert 17. oktober 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Islam 223
  2. Islamisme 2

Biografi

Kari Vogt er religionshistoriker med islam som spesialfelt. Hun har et betydelig forfatterskap som forskningsformidler, spesielt med islam som tema, og har gjort en stor innsats som universitetslærer og veileder for doktorgrads- og hovedfagsstudenter i religionshistorie.

Les mer om Kari Vogt i Norsk biografisk leksikon