Kari Vogt

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Kari Vogt har skrevet 190 artikler og har vært fagkonsulent for 92 artikler

Nylig aktivitet

  1. zakat: oppdatert 2. april 2019
  2. zakat: oppdatert 2. april 2019
  3. zakat: oppdatert 2. april 2019
  4. kalif: oppdatert 2. april 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Islam 223
  2. Islamisme 2

Biografi

Kari Vogt er religionshistoriker med islam som spesialfelt. Hun har et betydelig forfatterskap som forskningsformidler, spesielt med islam som tema, og har gjort en stor innsats som universitetslærer og veileder for doktorgrads- og hovedfagsstudenter i religionshistorie.

Les mer om Kari Vogt i Norsk biografisk leksikon