Kjell Tveter

inaktiv bruker

Kjell Tveter har skrevet 116 artikler

Biografi

Kjell Tveter er pensjonert urolog. Han var professor i 23 år og avdelingsoverlege ved Ullevål sykehus i 17 år.