Knut S. Vikør

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Knut S. Vikør har skrevet 16 artikler og har vært fagkonsulent for 7 artikler

Nylig aktivitet

 1. dar al-islam: oppdatert 8. juni 2024
 2. hudud: oppdatert 8. juni 2024
 3. hudud: oppdatert 8. juni 2024
 4. ijma: oppdatert 8. juni 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 16 kategorier:

 1. Algeries geografi 40
 2. Algeries historie 13
 3. Algeries samtidshistorie 12
 4. Islams historie 29
 5. Libyas historie 6
 6. Libyas samtidshistorie 18
 7. Marokkos historie 11
 8. Marokkos samtidshistorie 6
 9. Mauritanias geografi 6
 10. Mauritanias historie 1
 11. Mauritanias samtidshistorie 3
 12. Midtøstens historie 28
 13. Retninger i islam 33
 14. Rettstenkning i islam 16
 15. Tunisias historie 4
 16. Tunisias samtidshistorie 17

Biografi

Professor i historie, Universitetet i Bergen