Knut Kristiansen

inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Knut Kristiansen har skrevet 61 artikler og har vært fagkonsulent for 92 artikler

Biografi

Knut Kristiansen (1928-1999) var en norsk lingvist og indolog. Han var amanuensis i nyindiske språk ved Universitetet i Oslo.