Knut Mykland

inaktiv bruker

Knut Mykland har skrevet 10 artikler

Biografi

Knut Mykland (1920–2005) var en norsk historiker. Han var særlig opptatt av dansketida og perioden rundt 1814.