Kjell Magne Olsen

tidligere fagansvarlig

Kjell Magne Olsen har skrevet 7 artikler og har vært fagkonsulent for 55 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Biolog, se CV på http://www.biofokus.no/Hvem_er_vi/ansatte.htm . Cand. scient i zoologi, Universitet i Oslo 1995. Spesialkompetanse: Svært god artskunnskap innenfor organisme­grupper som kransalger, karplanter, herpetiler, fugler, pattedyr (inkl flaggermus, spissmus og smågnagere), insekter (særlig ferskvannsrelaterte arter), bløtdyr (både land-, fersk- og saltvannsarter) og en lang rekke andre grupper innen laverestående fauna, både til lands og til vanns. God erfaring med vegetasjons-, naturtype- og ferskvannskartlegging.