Kåre Langvik-Johannessen

inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Kåre Langvik-Johannessen har skrevet 45 artikler og har vært fagkonsulent for 143 artikler

Biografi